آرتابیم

شبیه سازی حریق در پارکینگ

شبیه سازی حریق و نحوه تخلیه دود (CFD) توسط سیستم تهویه مطبوع پارکینگ

 

 

 

[مشخصات و پارامتر های طراحی]

*  مساحت زون حریق: 960m2
*  میزان هوای تخلیه: 6.67m3/s
*  میزان هوای جبرانی: 5m3/s
*  تعداد جت فن ها: چهاردستگاه با ظرفیت 1m3/s
*  شرایط حریق: مساحت 2x5m با نرخ آزادسازی حرارت 4MW

 

تحلیل کنترل دود با بررسی جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) به وسیله نرم افزار Pyrosim بر پایه شبیه ساز دینامیکی حریق (FDS) انجام می شود

 

 

 

 

 

با استفاده از نرم افزار قدرتمند Pyrosim

 

 

 

مدل سه بعدی از فیزیک مسئله

 

کانتور سرعت جریان در ثانیه های 40,150,470 حریق در تراز جت فن ها

 

 

 

 

کانتور گرادیان دما در ثانیه های 50,110,580 حریق در تراز 1.8 متری از کف

 

 

 

 

کانتور شعاع دید در ثانیه های 45,200,550 حریق در تراز 1.8 متری از کف

 

 

 

 

 

 

انیمیشن نحوه تخلیه دود تا ثانیه 600 حریق

 

 

انیمیشن نحوه عملکرد فن ها تا ثانیه 300 حریق

 

 

 

انیمیشن نحوه توزیع گرادیان دما تا ثانیه 600 حریق

 

 

 

انیمیشن نحوه عملکرد جت فن

 

 

 

تصاویر
ویدئو ها
تصاویر 360
مطالب مشابه
نظرات