آرتابیم

شبیه سازی جریان هوا در فن آکسیال

شبیه سازی جریان هوا در فن آکسیال

 

 

 

 

 

 

تعریف اطلاعات فنی مسئله

 

 

 

تعریف فیزیک سه بعدی مسئله

 

 

 

شبکه بندی محدوده حل

 

 

 

Velocity Contour & Streamline

 
 
 
Animations
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر
ویدئو ها
تصاویر 360
مطالب مشابه
نظرات