img
شبیه سازی سیستم تهویه سالن مولد های نیروگاه CHP
دفع حرارت تجهیزات به فضای بیرون سالن
تاریخ انتشار : 16 اسفند 1400

شبیه سازی سیستم تهویه سالن مولد های نیروگاه CHP

 

 

پارامترهای شبیه سازی

 

مولد وارتسیلا

 

مشخصات فن های محوری

 

فیزیک سه بعدی مسئله

 

شبکه بندی میدان حل

 

کانتور گرادیان دما - 1

 

کانتور گرادیان دما - 2

 

کانتور گرادیان دما - 3

 

کانتور گرادیان دما - 4

 

کانتور توزیع سرعت - 1

 

کانتور توزیع سرعت - 2

 

کانتور توزیع سرعت - 3

 

کانتور توزیع سرعت - 4

 

کانتور خط جریان