آرتابیم

نظارت بر اجرا

* اجرای صفر تاصد تاسیسات مکانیک 

 

- شاپ سه بعدی و اجرا طبق اصول مهندسی

- نظارت مستمر بر اجرا

- تاسیسات زیر سقفی

- موتورخانه ( سیستم اولیه و ثانویه-primary&secondary)

- اتاق هواساز

- پمپ خانه

- استخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر
ویدئو ها
تصاویر 360
 • img_89013378.jpg
 • img_74277462.jpg
 • img_82846587.jpg
 • img_4922949.jpg
 • img_95171530.jpg
 • img_41814371.jpg
 • img_74100649.jpg
 • img_55785229.jpg
 • img_74471752.jpg
 • img_94246181.jpg
 • img_53765588.jpg
 • img_19154545.jpg
 • img_46935296.jpg
 • img_97292486.jpg
 • img_92041053.jpg
 • img_96354716.jpg
 • img_54073980.jpg
 • img_87647518.jpg
 • img_31907974.jpg
 • img_62815714.jpg
 • img_39185395.jpg
 • img_32337396.jpg
 • img_51070049.jpg
 • img_7619305.jpg
 • img_33940083.jpg
 • img_96378963.jpg
 • img_10127164.jpg
 • img_75731178.jpg
 • img_61459105.jpg
 • img_3202568.jpg
 • img_13362330.jpg
 • img_75671724.jpg
 • img_18536755.jpg
 • img_70529818.jpg
 • img_13528229.jpg
 • img_27786933.jpg
 • img_50979243.jpg
 • img_30619644.jpg
 • img_80940978.jpg
 • img_92388443.jpg
 • img_14428037.jpg
مطالب مشابه
نظرات