آرتابیم

پروژه مدرسه

- پروژه آموزشی مدرسه 

- آدرس: شیراز

 

 * تهیه شاپ کارگاهی

 * ارائه راهکار های اجرایی

 * کاهش زمان اجرا

* تجسم طرح قبل از اجرا

 * پایان دوباره کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر
ویدئو ها
تصاویر 360
 • img_18517893.jpg
 • img_16277673.jpg
 • img_99463082.jpg
 • img_38797042.jpg
 • img_32512280.jpg
 • img_94204523.jpg
 • img_85138858.jpg
 • img_68474252.jpg
 • img_27658156.jpg
 • img_39081946.jpg
 • img_17922012.jpg
 • img_73570873.jpg
 • img_90239290.jpg
 • img_42248560.jpg
 • img_86495753.jpg
 • img_90125167.jpg
 • img_55075031.jpg
 • img_4184626.jpg
 • img_98534295.jpg
 • img_42894012.jpg
 • img_17041146.jpg
 • img_4342909.jpg

مدرسه شیراز ( دانلود )

مطالب مشابه
نظرات