آرتابیم

ویلای پردیس

- پروژه ویلای پردیس (همکاری با استدیو سرور)

- آدرس: تهران-دماوند

 

 * تهیه شاپ کارگاهی زیر سقفی و موتورخانه

 * ارائه راهکار های اجرایی

 * کاهش زمان اجرا

* تجسم طرح قبل از اجرا

 * پایان دوباره کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر
ویدئو ها
تصاویر 360
 • img_71880425.jpg
 • img_88906170.jpg
 • img_29393910.jpg
 • img_42347926.jpg
 • img_9972155.jpg
 • img_85360373.jpg
 • img_81353230.jpg
 • img_21002133.jpg
 • img_75605500.jpg
 • img_55174392.jpg
 • img_57579683.jpg
 • img_20408314.jpg
 • img_2125526.jpg
 • img_8705852.jpg
 • img_95219800.jpg
 • img_96421327.jpg
 • img_33179536.jpg
 • img_75781697.jpg
 • img_65885042.jpg
 • img_17368846.jpg
مطالب مشابه
نظرات