آرتابیم

پروژه اداری شهرداد

- پروژه اداری شهرداد

- آدرس: تهران-میرداماد

- چهار طبقه منفی و شش طبقه مثبت

- پمپ خانه در طبقه منفی 4

 * تهیه شاپ کارگاهی زیر سقفی و موتورخانه

 * ارائه راهکار های اجرایی

 * کاهش زمان اجرا

* تجسم طرح قبل از اجرا

 * پایان دوباره کاری

 

 

نمای کلی از تاسیسات مکانیکی

 

 

نمای کلی از الکتریکال پروژه

 

نمایی از یونیت های خارجی VRF در بام

 

 

نمایی از پمپ خانه و منابع آب

 

 

 

نمای سکشن از چرخش فاضلاب به سمت اگو شهری

تصاویر
ویدئو ها
تصاویر 360
 • img_47912606.jpg
 • img_22724242.jpg
 • img_46242705.jpg
 • img_55457984.jpg
 • img_93023900.jpg
 • img_60156633.jpg
 • img_37222290.jpg
 • img_9109637.jpg
 • img_48251105.jpg
 • img_26399359.jpg
 • img_80557024.jpg
 • img_8635105.jpg
 • img_52713192.jpg
 • img_45239755.jpg
 • img_91419039.jpg
 • img_68351997.jpg
 • img_38217425.jpg
 • img_85693173.jpg
مطالب مشابه
نظرات