آرتابیم

موتورخانه هتل کوثر

- پروژه موتورخانه هتل کوثر

- آدرس: تهران-شهر ری

 

 

 * مدلسازی سه بعدی موتورخانه

 تهیه نقشه های اجرایی

 تجسم طرح قبل از اجرا

  پایان دوباره کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر
ویدئو ها
تصاویر 360
 • img_12984027.jpg
 • img_87446615.jpg
 • img_52568434.jpg
 • img_24571592.jpg
 • img_59036309.jpg
 • img_87362793.jpg
 • img_98581618.jpg
 • img_14505035.jpg
 • img_84962454.jpg
 • img_86415400.jpg
 • img_49186901.jpg
 • img_48701706.jpg
 • img_85890697.jpg
 • img_37146807.jpg
 • img_38207055.jpg
 • img_93154973.jpg
 • img_3140646.jpg
 • img_13806442.jpg
مطالب مشابه
نظرات