آرتابیم

پروژه ایرانسل

- پروژه ایرانسل

- آدرس: تهران-شادآباد

 

 

 * مدلسازی سه بعدی سایت

ارائه راه کارهای مناسب

 تهیه نقشه های اجرایی

 تجسم طرح قبل از اجرا

  تاییدیه دستگاه نظارت

 

 

*طراحی سه بعدی

 

*تهیه شاپ کارگاهی

 

*ارائه راهکارهای اجرایی

 

*ارائه جزییات طرح

*رعایت اصول طراحی و اجرا

 

 

تصاویر
ویدئو ها
تصاویر 360
 • img_78327006.jpg
 • img_28619227.jpg
 • img_53771019.jpg
 • img_97413651.jpg
 • img_71898164.jpg
 • img_53146129.jpg
 • img_56575891.jpg
 • img_40523707.jpg
 • img_61262621.jpg
 • img_4554612.jpg
 • img_23200918.jpg
 • img_25018571.jpg
 • img_6446735.jpg
 • img_38469337.jpg
 • img_95631863.jpg
 • img_94751932.jpg
 • img_49695519.jpg
 • img_55549739.jpg
 • img_13325050.jpg
 • img_45563341.jpg
 • img_80938060.jpg
مطالب مشابه
نظرات