آرتابیم

پروژه اداری دفاتر دیدار مردمی نمایندگان مجلس

 - پروژه اداری دفاتر دیدار مردمی نمایندگان مجلس

- متراژ: 80000 متر مربع – 3 بلوک 8 طبقه


- دارای یک موتورخانه و اتاق هواساز

- آدرس: تهران- بهارستان

     

    

     ارائه متره و برآورد دقیق نرم افزاری  

                                                         

تصاویر
ویدئو ها
تصاویر 360
 • img_28287683.jpg
 • img_46674227.jpg
 • img_5726259.jpg
 • img_9659072.jpg
 • img_2747815.jpg
 • img_79239088.jpg
 • img_18879816.jpg
 • img_11666574.jpg
 • img_40493188.jpg
 • img_68170195.jpg
 • img_75691352.jpg
 • img_18657065.jpg
 • img_58179398.jpg
 • img_90685757.jpg
 • img_86184977.jpg
 • img_88033954.jpg
 • img_39602904.jpg
 • img_19452841.jpg
 • img_5820332.jpg
 • img_58025194.jpg
 • img_92511915.jpg
مطالب مشابه
نظرات