آرتابیم

موتورخانه برج پارسیان

- موتورخانه برج پارسیان (همکاری با شرکت آفران)

 

 

                                                                                                          

اجرای کامل جانمایی تجهیزات و سیستم های لوله کشی از روی طرح های ارائه شده

کاتالوگ نویس تمامی تجهیزات طبق برند شرکت سازنده

 

تصاویر
ویدئو ها
تصاویر 360
 • img_99416786.jpg
 • img_36449887.jpg
 • img_1558765.jpg
 • img_20714441.jpg
 • img_76461780.jpg
 • img_85861924.jpg
 • img_51195331.jpg
 • img_25407634.jpg
 • img_24721165.jpg
 • img_75677283.jpg
 • img_34597832.jpg
 • img_69029377.jpg
 • img_1329118.jpg
 • img_81093378.jpg
 • img_84348880.jpg
 • img_45609195.jpg
 • img_64281170.jpg
 • img_32534660.jpg
 • img_89720148.jpg
 • img_93841323.jpg
 • img_68135036.jpg
 • img_99859646.jpg
 • img_81093780.jpg
 • img_70940614.jpg

نمای کلی موتورخانه برج پارسیان ( دانلود )

مطالب مشابه
نظرات