آرتابیم

پروژه مسکونی بهار آزادی

* پروژه مسکونی بهار آزادی (همکاری با موسسه مشاهیر اصفهان)


- متراژ: 5000 متر مربع - 8 طبقه
- آدرس: اصفهان

 

 

                                                                 - نمای بام پروژه و انواع ساپورت گذاری

 

 

 

                                                                     - نمای کلی از موتورخانه پروژه بهار آزادی

 

 

 

 

 

تصاویر
ویدئو ها
تصاویر 360
 • img_9010679.jpg
 • img_20267795.jpg
 • img_99477926.jpg
 • img_15287070.jpg
 • img_84429499.jpg
 • img_65934594.jpg
 • img_74927821.jpg
 • img_59306243.jpg
 • img_16356368.jpg
 • img_15826620.jpg
 • img_25762040.jpg
 • img_23173757.jpg
 • img_65179738.jpg
 • img_15738532.jpg
 • img_11819312.jpg
 • img_55253754.jpg
 • img_94829233.jpg
 • img_36473746.jpg
 • img_46209713.jpg
 • img_13252184.jpg
 • img_12401426.jpg
 • img_46303759.jpg
 • img_13835499.jpg
 • img_99996349.jpg
 • img_18739082.jpg
 • img_7696388.jpg
 • img_90066118.jpg
 • img_90412524.jpg
 • img_80005149.jpg
 • img_86768901.jpg
 • img_97524366.jpg
 • img_24811311.jpg
 • img_59347692.jpg
 • img_32056771.jpg
 • img_95552631.jpg
مطالب مشابه
نظرات