آرتابیم

اتاق هواساز پروژه پارسیان

* اتاق های هواساز پروژه اداری تجاری پارسیان

- کاتالوگ نویسی تمامی هواساز ها

- مشخص شدن تمامی محدودیت ها قبل از ساخت و اجرا

- مشخص شدن ورودی و خروجی های تمامی هواسازها با توجه به محدودیت ها و فضای دسترسی

- تجسم طرح قبل از اجرا

- بهبود در عملکرد 

- تسریع در کار

-پایان سردرگمی

 پلان جانمایی هواسازها

نمای سه بعدی از طبقه 20 (اتاق هواساز)

 

نمای سه بعدی از طبقه 7 (اتاق هواساز)

تصاویر
ویدئو ها
تصاویر 360
 • img_70084154.jpg
 • img_95947456.jpg
 • img_93740092.jpg
 • img_38076830.jpg
 • img_21197931.jpg
 • img_62693692.jpg
 • img_64387721.jpg
 • img_5138472.jpg
 • img_17346751.jpg
 • img_70747919.jpg
 • img_4249055.jpg
 • img_51485288.jpg
 • img_65664730.jpg
 • img_81777553.jpg
 • img_29384706.jpg
 • img_89802712.jpg
 • img_2542090.jpg
 • img_63898692.jpg
 • img_37808500.jpg
 • img_3824328.jpg
 • img_72931149.jpg
مطالب مشابه
نظرات