آرتابیم

شبیه سازی سیستم تهویه مطبوع و بررسی شرایط آسایش افراد

Computational Fluid Dynamics (CFD)

 

   پارت 1

 

 

 پارت 2

 

 

پارت 3

 

پارت 4

 برای دانلود آموزش روی ویدئو مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه

  save video as...  

.را انتخاب کنید

مطالب مشابه
نظرات