آرتابیم

آموزش کپی کردن المان‌ها و تگ‌ها در طبقات مختلف

طریقه کپی کردن المان های مختلف داخل طبقات در نرم افزار REVIT

در خیلی موارد احتیاج داریم، المان های رسم شده در طبقات پایین‌ تر در طبقات دیگر نیز قرار گیرند. اما رسم این المان ها زمان بسیار زیادی را از ما تلف خواهد کرد.
برای اینکه از رسم مجدد جلوگیری شود نرم افزار رویت امکان کپی کردن المان ها در طبقات مختلف را برای کاربران مهیا کرده است.

جهت فراگیری این روش ب توضیحات ارائه شده توجه نمایید.

 

1- المان های مورد نیاز را انتخاب کرده ( در شکل زیر ما لوله های فاضلاب موجود در طبقه 1- را میخواهیم در طبقه همکف کپی کنیم). المان های انتخابی در عکس با خط قرمز نشان داده شده اند.

 

2- گزینه کپی را از پنجره modify  انتخاب کرده تا المان های انتخابی کپی شوند و به حافظه دستگاه سپرده شوند.

3- حالا زمان paste  کردن المان ها در طبقاتی که نیاز داریم رسیده. برای این منظور در پنجره modify روی گزینه paste  کلیک میکنیم.
که با گزینه های زیر روبرو می شویم.

Paste from clipboard

برای استفاده از این گزینه باید در طبقه ای که نیاز داریم تا المان ها درونش paste شوند قرار گیریم. با استفاده از این گزینه المان های انتخابی به صورت قاب مانند در طبقه قرار می گیرند. خاصیت این نوع paste  کردن در این است که شما می توانید المان ها را در مختصاتی خارج از مختصاتی که در طبقه 1- قرار داشت در این طبقه قرار دهیم.مانند شکل زیر.

همانطور که درشکل ملاحظه می کنید خط قرمز مختصات المان ها در طبقه 1- است که ما میتوانیم این مختصات را در طبقه ای که می خواهیم المان ها paste شوند، تغییر دهیم، مختصات جدید با رنگ آبی در عکس نشان داده شده است.
لازم به ذکر است کلید میانبر paste کردن المان های کپی شده ctrl+V است.

 

Aligned to selected levels

در این نوع paste  کردن کافی است طبقاتی که مدنظر است تا المان ها درونشان paste شود را انتخاب نماییم. (دراین نوع paste کردن المان ها در مختصات طبقه ای که از آن کپی شده اند paste  می شود)

 

Aligned to selected views

این نوع paste کردن صرفا برای تگ ها استفاده می شود تگ هایی نظیر قطر لوله یا ارتفاع کانال و ... .

در حقیقت شما فقط از این نوع paste کردن می توانید تمامی تگ ها را در طبقه مورد نظر قرار دهید. البته باید این مطلب را در نظر داشته باشید تا تمامی تگ های کپی شده باید المانی برای قرار گرفته شدن داشته باشند. (به عنوان مثال: اگر لوله ای در سمت شمال شرق وجود داشته باشد و شما بخواهید تگ این لوله را در طبقه دیگر قرار دهید باید حتما همین لوله وجود داشته باشد تا تگ بتواند روی این لوله قرار گیرد در غیر اینصورت با پیغام خطا و حذف تگ مواجه خواهید شد).

در شکل تگ به همراه لوله را مشاهده میکنید

Aligned to current view

همانطور که از اسم این روش مشخص است، شما المان های کپی شده را در view یا floor که داخل ان هستید، paste می نماید. در حقیقت شما المان های خواسته شده را کپی کرده در طبقه ای که می خواهید paste  کنید می روید و aligned to current view را کلیک می کنیم.

Aligned to same place

از این گزینه جهت کپی کردن المان ها در فضای ورکست (workset) بین دو سیستم متفاوت که از طریق شبکه به یکدیگر متصل شده اند استفاده می گردد.

Aligned to picked level

برای استفاده از این گزینه باید در فضای سکشن یا elevation قرار گیریم و با انتخاب طبقه ای که نیاز داریم المان ها درونشان قرار گیرد، paste می کنیم.

 

مطالب مشابه
نظرات