img
پروژه های نظارتی
نظارت بر اجرا
تاریخ انتشار : 6 آبان 1399

* نظارت اجرایی

نظارت برای اجرای تاسیسات مکانیکال از اهمیت بالایی برخوردار میباشد و لذا مجموعه مهندسی آرتا پس از طراحی و تهیه شاپ سه بعدی پروژه ها نسبت به صحیح اجرا شدن نقشه ها در کارگاه حساسیت ویژهای دارد و نظارت بر اجرا را قسمت مهم مسئویلت خود میداند.