img
شبیه سازی دودکش های نیروگاه CHP
نحوه توزیع محصولات احتراق در پایین دست نیروگاه
تاریخ انتشار : 15 اسفند 1400

شبیه سازی دودکش های نیروگاه CHP

 

 

پارامترهای شبیه سازی

 

مشخصات مسئله

 

فیزیک سه بعدی مسئله

 

شبکه بندی میدان حل

 

کانتور توزیع سرعت - 1

 

کانتور توزیع سرعت - 2

 

کانتور توزیع سرعت - 3

 

کانتور توزیع سرعت - 4

 

کانتور گرادیان دما - 1

 

کانتور گرادیان دما - 2

 

کانتور توزیع محصولات احتراق - 1

 

کانتور توزیع محصولات احتراق - 2

 

کانتور بردار های سرعت - 1

 

کانتور بردار های سرعت - 2

 

کانتور خط جریان - 1

 

کانتور خط جریان - 2