img
شبیه سازی جریان باد بر روی برج مسکونی نور
تاثیر نفوذ باد بر جریان طبیعی هوا در ساختمان
تاریخ انتشار : 14 اسفند 1400

شبیه سازی جریان باد بر روی برج مسکونی نور

 

پارامترهای شبیه سازی

 

مشخصات مسئله

 

شرایط جریان باد

 

فیزیک سه بعدی مسئله

 

شبکه بندی میدان حل

 

کانتور توزیع سرعت - 1

 

کانتور توزیع سرعت - 2

 

کانتور توزیع سرعت - 3

 

کانتور توزیع سرعت - 4

 

کانتور توزیع سرعت - 5

 

کانتور توزیع سرعت - 6

 

کانتور توزیع سرعت - 7

 

کانتور توزیع سرعت - 8