img
شبیه سازی جریان سیل بر روی پایه های پل
محاسبه مقدار نیروی وارد شده از سمت سیال به پایه ها
تاریخ انتشار : 15 اسفند 1400

شبیه سازی جریان سیل بر روی پایه های پل

 

پارامترهای شبیه سازی

 

فیزیک سه بعدی مسئله

 

 

کانتور توزیع سرعت - 1

 

کانتور توزیع سرعت - 2

 

کانتور توزیع سرعت - 3

 

کانتور توزیع سرعت - 4

 

کانتور توزیع سرعت - 5

 

کانتور خط جریان - 1

 

کانتور خط جریان - 2

 

کانتور خط جریان - 3