img
شبیه سازی تاثیر جریان باد بر روی یک ساختمان بلند مرتبه مسکونی
شبیه سازی و پیش بینی جریان و خواص سیالات
تاریخ انتشار : 11 اسفند 1399

شبیه سازی تاثیر جریان باد بر روی یک ساختمان بلند مرتبه مسکونی

 

 

در برج مسکونی "نور" به دلیل معماری خاص آن ، باید اثر باد غالب و نحوه گردش آن در فضای داخلی ساختمان بررسی شود. برای این منظور ، از محاسبات عددی و شبیه سازی جریان باد بر روی ساختمان استفاده می شود. برای بهبود گردش هوا و جلوگیری از رکود هوا در مناطق داخلی ، باید بر اساس نتایج شبیه سازی تغییرات لازم در طراحی معماری ایجاد شود.

در این پروژه ، مدل سه بعدی باد غالب و نحوه توزیع جریان باد در قسمت ورودی با استفاده از ابزار UDF (توابع تعریف شده توسط کاربر) در محیط نرم افزار Fluent تعریف شده است. مدل سه بعدی باد دارای یک معادله لگاریتمی است که به آن لایه مرزی جو (ABL) نیز گفته می شود. این معادله سرعت باد را در تمام نقاط حوزه حل بر اساس سرعت باد در ارتفاع پایه محاسبه می کند. شبیه سازی جریان باد غالب بر اساس اطلاعات باد منطقه و کلاسها و طول زبری بر اساس شرایط سایت انتخاب شده است.