img
بررسی روند شبیه سازی در نرم افزار
ANSYS FLUENT, CFX, AUTODESK CFD, PYROSIM
تاریخ انتشار : 20 مهر 1400

**روند شبیه سازی**

 

دینامیک سیالات محاسباتی که به اختصار به آن (CFD) می گویند علم پیش بینی رفتار جریان سیال، انتقال حرارت و جرم، واکنش های شیمیایی و پدیده های مرتبط با آنها با استفاده از حل عددی مجموعه معادلات ریاضی حاکم بر آنها می باشد
درواقع CFD یک تکنیک شبیه سازی مجازی است که به مهندسان و طراحان این امکان را می دهد که در راستای مدل سازی و بهینه سازی طرح های خود قدم برداشته و متناسب با پدیده های واقعی و رفتار های سیال در شرایط مختلف، قضاوت های مهندسی صحیحی انجام دهند.
از این رو شبیه سازی جریان سیال در صنعت تهویه مطبوع، امروزه از جایگاه ویژه ای برخوردار است بطوریکه در بسیاری از پروژه از این امکان جهت شبیه سازی استفاده می کنند

 

جهت انجام انواع شبیه سازی می بایست مراحل مشخصی طی شوند، این مراحل بطور خلاصه شامل موارد زیر می باشد:
- تهیه هندسه و مدل سه بعدی از فیزیک مسئله
- شبکه بندی مناسب و صحیح از ناحیه حل
- تعریف مواد بکار رفته برای سیال و جامدات مسئله
- تعریف شرایط مرزی
- اعمال تنطیمات مورد نیاز مسئله با توجه به شرایط حاکم بر آن
- انجام محاسبات
- پردازش نتایج و تهیه گزارشات حل

 

با توجه به خصوصیات و ملزومات هرکدام از بخش های فوق می توان از نرم افزار های مختلف کمک گرفت، در این میان برخی از نرم افزارها بشکل پایه ای و برخی دیگر با ساده سازی های جزئی بشکل صنعتی در آمده اند که در این باره می توان به موارد زیر اشاره نمود.تعریف هندسه:
SpaceClaim – DesignModeler

 

 

 

 

 

 

 

تعریف شبکه:
ANSYS Meshing – FLUENT Meshing

 

 

 

 

 

تعریف تنظیمات و حل:
ANSYS Fluent – ANSYS CFX

 

 

 

 

پردازش نتایج:
CFD Post - EnSight

 

 

 

در این میان دو نرم افزار قدرتمند و معروف در حوزه تهویه مطبوع به نام های Autodesk CFD و PyroSim توانایی انجام مراحل تعریف شبکه، تنظیمات حل و پردازش نتایج شبیه سازی را دارا می باشند که می توان نسبت موضوع مسئله مورد استفاده قرار گیرند بطور مثال نرم افزار Pyrosim مختص شبیه سازی حریق می باشد.